Taloustieteen taju

Taloustieteen taju tarjoaa uusia näkökulmia ympäröivän maailman tarkastelemiseen ja avaa yhteiskunnallisia kysymyksiä taloustieteen keinoin. Se ruokkii yhteiskunnallista uteliaisuutta elämän ja arjen teemoilla: asuminen, koulutus, ilmasto, kulutus sekä työelämä ja taloudelliset lähtökohdat.

Taloustieteen taju on Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan, Palkansaajien tutkimuslaitos PT:n, Pellervon taloustutkimus PTT:n ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskus VATT:n ainutlaatuinen yhteistyö, joka on osa Tutkitun tiedon teemavuotta 2021.

Taloustieteen taju esittelee taloustieteen tutkimuksen tarjoamia mahdollisuuksia maailman, talouden ja oman arjen ymmärtämiseen. Sen tarkoituksena on edistää soveltavan taloudellisen tutkimuksen tunnettuutta ja nostaa esiin sen yhteiskunnallista merkittävyyttä. Taloustieteen taju käsittelee aiheita erityisesti nuoria ja nuoria aikuisia kiinnostavista näkökulmista, mutta sen sisällöt ovat tarkoitettu kaikille yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneille iästä riippumatta.

Vuoden 2021 aikana Taloustieteen taju käsittelee laajempia teemoja, kuten asuminen, koulutus, ilmasto, kulutus sekä työelämä ja taloudelliset lähtökohdat. Teemoissa käsiteltävät aiheet kumpuavat tutkimuslaitosten omista tutkimushankkeista ja ne valitaan huolella yhdessä nuorista ja nuorista aikuisista koostuvan asiantuntijaraadin kanssa. Verkkosivujen lisäksi kuluvan vuoden aikana opiskelijoille järjestetään webinaareja ja livetilaisuuksia mahdollisuuksien mukaan. Taloustieteen tajun sisällöt ovat maksuttomia ja kaikille avoimia.

Taloustieteen tajua rahoittaa Yrjö Jahnssonin säätiö.

Tutkitun tiedon teemavuosi on opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteinen hanke, jonka tavoitteena on tehdä tutkitusta tiedosta entistä näkyvämpää ja saavutettavampaa sekä tiivistää tutkitun tiedon parissa toimivien yhteistyötä

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla

Etla on itsenäinen, yksityinen, voittoa tavoittelematon taloustutkimuslaitos, joka tuottaa soveltavan taloustieteen keinoin tietoa Suomen kansantalouden ja erityisesti elinkeinoelämän kannalta keskeisistä kysymyksistä ja vaikuttaa Suomessa harjoitettavaan talouspolitiikkaan. Etlassa tehdään tutkimusta muun muassa liittyen kilpailuun, kansainväliseen kauppaan, työmarkkinoihin ja koulutukseen, makrotalouteen ja julkistalouteen, datamarkkinoihin sekä yritysten ja toimialojen uudistumiseen. Tämän lisäksi Etla tuottaa vuosittain noin 15 talousennustetta ja -katsausta, joihin kuuluu myös ennuste Suomen kasvihuonekaasupäästöjen kehityksistä. 

www.etla.fi

Palkansaajien tutkimuslaitos PT

50-vuotisjuhlavuotta viettävä Palkansaajien tutkimuslaitos eli PT on itsenäinen taloudellinen tutkimuslaitos, jossa tehdään riippumatonta ja tieteen kansainväliset laatukriteerit täyttävää soveltavaa taloustieteellistä tutkimusta. Tutkimuksen painopistealueet ovat työn taloustiede mukaan lukien koulutuksen tutkimus, julkistaloustiede sekä makrotaloustiede. Tämän lisäksi PT tuottaa kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän talousennusteen, toimialaennusteita sekä kerran vuodessa ilmestyvän kotitalouksien ostovoimaa kuvaavan esimerkkiperheet julkaisun. Julkaisemme myös neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Talous & Yhteiskunta -lehteä (T&Y-lehti), jossa tutkijat ja muut asiantuntijat kirjoittavat taloudesta ja yhteiskunnasta.

www.labour.fi

Pellervon taloustutkimus PTT

42-vuotiaan PTT:n toiminnan tarkoituksena on kansantalouden tasapainoisen kehityksen edistäminen. Tähän kuuluvat olennaisena osana julkisen talouden ja talouspolitiikan kysymykset, sekä näihin liittyvä politiikkaohjaus.

Erityisen tärkeitä meille ovat kysymykset, jotka koskevat kansantalouden elinvoimaisuutta, asumista, ja maa- ja elintarviketalouden ja metsäsektorin toimintaedellytyksiä. Erityistä on PTT:n kyky tarkastella edellä mainittuja ilmiöitä aluetaloudellisista näkökulmista.

www.ptt.fi

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

VATT on taloustieteellisen tutkimuksen asiantuntijayksikkö, joka tekee tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta ja edistää tietoon pohjautuvaa talouspolitiikkaa. Se toimii asiantuntijana päätöksenteon valmistelussa ja arvioi politiikkatoimien vaikutuksia yksilöihin, kotitalouksiin ja yrityksiin. VATT:n tutkimus keskittyy erityisesti työn ja koulutuksen, sosiaaliturvan ja tulonjaon, julkisten palvelujen, energia- ja ympäristöpolitiikan sekä verotuksen kysymyksiin. VATT:n tutkijat ovat myös kysyttyjä asiantuntijoita eduskunnan valiokunnissa, erilaisissa asiantuntijatyöryhmissä sekä mediassa.

www.vatt.fi

Taloustieteen taju -asiantuntijaraati

Tutkimuslaitosten tukena ja apuna toimii lisäksi asiantuntijaraati, joka koostuu lukiolaisista sekä korkeakouluopiskelijoista ympäri Suomen. Asiantuntijaraatilaisia yhdistää kiinnostus ja uteliaisuus yhteiskunnallisia kysymyksiä kohtaan. He tietävät, mikä nuoria ja nuoria aikuisia puhututtaa juuri tällä hetkellä. Tutustu Taloustieteen taju –asiantuntijaraatiin!

Olen Aatos Ämmälahti, Kulosaaren yhteiskoulun yhteiskunta- ja talouslinjan ensimmäisen vuoden opiskelija Helsingistä. Olen kiinnostunut kansainvälisistä suhteista sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Myöhemmin haluaisin opiskella oikeustieteitä tai valtiotieteitä. Vapaa-aikani menee jalkapalloa pelatessa ja uutisia seuraamalla.

Nimeni on Alli Pyykkö ja olen taloustieteen maisterivaiheen opiskelija Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Opiskelen taloustiedettä, koska minua kiinnostavat yhteiskunnalliset asiat sekä tilastotiede. Yhteiskunnallisista asioista minua erityisesti kiinnostavat tuloerot ja kestävä kehitys. Vapaa-ajallani tykkään ulkoilla, lukea ja virkata.

Olen Anni Hälikkä, Kulosaaren yhteiskoulun yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelija. Ympäröivät yhteiskunnat ovat mielestäni kiinnostavia. Haluan oppia lisää muun muassa siitä, miksi valta jakautuu niin kuin se jakautuu. Ylipäätään yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja yhteiskunnallisessa ajattelussa kehittyminen kiinnostavat minua.

Olen Annika Ylikoski Kulosaaren yhteiskoulun lukion yhteiskunta- ja talouslinjalta. Olen kiinnostunut yhteiskunnan eri toimialoista erityisesti juridiikasta. On mukava olla mukana kehittämässä toimivampaa yhteiskuntaa ja oppia esimerkiksi globaalista taloustieteestä ja saada eväitä yrittäjyyteen.

Olen Arttu Valonen, ja opiskelen ensimmäistä vuotta yhteiskunta- ja talouslinjalla Kulosaaren yhteiskoulun lukiossa. Yhteiskunnallisista asioista erityisesti talous kiinnostaa minua, koska se vaikuttaa niin suuresti siihen miten elämme. Mitä enemmän taloutta ja yhteiskunnallisia asioita seuraa, sitä enemmän ne kiehtovat.

Olen Cesilia Kivelä ja opiskelen taloustiedettä Helsingin yliopistossa. Taloustieteessä minua kiinnostaa erityisesti eriarvoisuuteen liittyvät teemat. Vapaa-ajalla tykkään urheilla, kuten juosta ja käydä avantouinnilla.

Olen Ella Välimäki, turkulainen yhteiskuntatieteilijä ja opiskelija- sekä järjestöaktiivi. Olen aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja varsinkin maailmaa mullistavista ilmiöistä, kuten globalisaatiosta ja ilmastonmuutoksesta. Tätä kautta olenkin päätynyt Turun yliopistoon opiskelemaan valtio-oppia ja kansainvälisiä suhteita.

Juha Kujanpää

Olen Juhani Impiö, 3. vuoden opiskelija Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta.
Taloustiede, erityisesti raha- ja korkopolitiikka, on kiinnostanut minua jo pitkään, mutta olen iloinen saadessani nyt mahdollisuuden oppia laajasti uutta suomalaisilta huippututkijoilta. Projekti on myös mielenkiintoinen tilaisuus päästä jakamaan omia näkemyksiä samoista asioista kiinnostuneiden, mutta taustaltaan hyvin erilaisten osallistujien joukossa.

Olen Niilo Helander, yhteiskuntatieteiden opiskelija Lapin yliopistosta. Kiinnostuksen kohteitani ovat talous, politiikka ja talouspolitiikka. Olen perehtynyt tarkemmin työmarkkinakysymyksiin.

Sakari Karisto

Triinu Vainikka