Jarruttaako eriarvoisuus talouskasvua tai onko eriarvoisuus talouskasvun välttämätön hinta? | Taloustieteen tajun videosarjan jakso 4

 

Tuloerojen, tai laajemmin ilmaistuna taloudellisen eriarvoisuuden, ja talouskasvun välistä yhteyttä on tutkittu taloustieteessä paljon. Teoreettisissa tutkimuksissa on puntaroitu lukuisia vaikutuskanavia, joiden kautta taloudellisen eriarvoisuuden ajatellaan vaikuttavan talouskasvuun. 

Empiirisissä tutkimuksissa on arvioitu tuloerojen ja talouskasvun välistä tilastollista yhteyttä tuloeroissa ja talouskasvussa tapahtuvaa, maiden sisäistä ja eri maiden välistä vaihtelua hyödyntäen. 

Tilastollinen yhteys eli korrelaatio ei ole sama asia kuin syy-seuraussuhde eli kausaalivaikutus. Koska eriarvoisuus ja talouskasvu ovat lukuisten eri tekijöiden, ja myös toistensa, määrittämiä kokonaistaloudellisia lukuja, empiiriset tulokset eivät kuvaa eriarvoisuuden kausaalivaikutusta talouskasvuun. Koska empiiriset tutkimukset nojaavat tyypillisesti maiden väliseen vaihteluun, ei niiden perusteella myöskään voi vetää vahvoja, yksittäistä maata koskevia johtopäätöksiä.

Taloustieteen tajun videosarjassa esitellään neljä ajankohtaista ilmiöitä, niiden vaikutuksia ja mitä taloustiede voi tarjota niiden tutkimukseen. Kaikki jaksot ovat katsottavissa Taloustieteen tajun Youtube-kanavalla. Videon on tuottanut Kaide Films.

Toni Juuti

Toni Juuti

Toni Juuti työskentelee erikoistutkijana Laboren julkisen talouden lohkolla ja VATT:n sosiaaliturvan, verotuksen ja tulonjaon tutkimusryhmässä. Juutin tutkimus käsittelee Suomen työehtosopimusjärjestelmää, tulojen ja varallisuuden jakautumista, yrittäjyyttä sekä tuloerojen ja talouskasvun välistä yhteyttä.

Jaa blogikirjoitus

Muut tämän teeman blogikirjoitukset