Vuokra vai omistusasunto – mitä voit tehdä päätöksenteon tueksi?

Koska jokaisen on asuttava jossakin, on asumiseen liittyviä valintoja pakko tehdä. Lapsuudenkodista tai opiskelija-asunnosta muuttava valitsee usein vuokra-asunnon. Pidemmällä aikavälillä on kuitenkin toinenkin vaihtoehto: oman asunnon ostaminen.

Tässä artikkelissa esitellään lyhyesti, kuinka omia asumisen päätöksiä voi lähteä tekemään ja mitä asumisesta on hyvä tietää.

Tämän kaavion avulla voit pohtia omia lähtökohtiasi asumiseen liittyvissä valinnoissa.

Klikkaa kuvaa niin se avautuu suuremmaksi ja pääset halutessasi tallentamaan sen.

Asumisen vaikeat valinnat - 6 pointtia, jotka sinun tulee tietää asumisesta

  1. Asumisvalintoihin liittyvien tosiasioiden tunteminen on tärkeää. Jokaisen on asuttava jossakin ja asunnon ostaminen on yksi elämän suurimmista taloudellisista päätöksistä.
  2. Pienituloisten asumista tuetaan asumistuella ja matalammilla vuokrilla (esimerkiksi kuntien omistamat asunnot).
  3. Omistusasumista tuetaan verotuksella. Asumisesta saatavaa etua ja asunnon myymisestä saatavaa luovutusvoittoa ei veroteta, ja asuntolainojen koroista saa vähentää osan verotuksessa.
  4. Asuntolainan takaisinmaksukyky on usein epävarmin työuran alussa. Erityisesti, jos asuntolainan vuosimaksut ovat ensimmäisinä vuosina korkeimmat.
  5. Ostettaessa asunto asunto-osakeyhtiöstä ostajasta tulee yhtiön osakas, jolle saattaa kuulua osuus taloyhtiön ottamista lainoista. Suuri lainaosuus laskee asunnon myyntihintaa, mutta näiden lainojen hoitokulut on otettava huomioon arvioitaessa asumiskustannuksia.
  6. Asuntolainojen takaisinmaksu kartuttaa asuntovarallisuutta. Varallisuudelle saa todennäköisesti maltillisen mutta melko vakaan tuoton verrattuna osakemarkkinoille sijoittamisen tuottoon.
    Kaikkea varallisuutta ei kuitenkaan kannata sijoittaa asuntoon, koska sijoituksia hajauttamalla voi saada saman tuoton vähemmällä riskillä.

Hyödyllistä sanastoa

Kiinteäkorkoinen laina

tarkoittaa asuntolainaa, jossa korko pysyy samana koko laina-ajan.

Vaihtuvakorkoinen laina

tarkoittaa asuntolainaa, jonka korko on sidottu markkinakorkoon.

Teksti on osa laajempaa nuorille suunnattua tekstikokonaisuutta asumisen valinnoista. Tulokset kuuluvat nelivuotiseen kansainväliseen ANGLE-tutkimushankkeeseen (A Network Game for Life-cycle Education). Hankkeen tavoitteena on edistää ja tehostaa nuorten talousosaamista. Tutkimushankkeessa kuvataan ensin taloudelliset päätökset osana elinkaaren suunnittelua ja sen jälkeen opastetaan tarkemmin neljän keskeisen päätöksen tekemisessä.

Tarmo Valkonen

Tarmo Valkonen

Kirjoittaja työskentelee tutkimusneuvonantajana Etlassa.

Jaa blogikirjoitus

Muut tämän teeman blogikirjoitukset

Muuttiko korona sinunkin asumispreferenssejäsi?

Suomalaisten kirjaviin asumispreferensseihin oman sävynsä on tuonut puolitoista vuotta jyllännyt koronavirus. Tarpeet ovat saattaneet muuttua, ja kotioloissa on ehkä kalisteltu miekkoja, kun lisää opiskelu- ja etätyötilaa on ollut tarpeen etsiä aiempaa ahtaammalta tuntuvasta kodista. Toisille tämä on tarkoittanut muuttoa pakon edessä, toisille taas uudenlaisia mahdollisuuksia asuntomarkkinoilla. Omakotitalojen hinnat ovatkin nousseet kaikenkokoisissa kunnissa ja myös rivitalot vaikuttavat kiinnostavan ympäri Suomen. 

Asuntohinnat määräytyvät kysynnän ja tarjonnan vuorovaikutuksessa

Asuntomarkkinat ovat todellisuudessa kompleksinen kokonaisuus, jossa eri toimijat ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Tätä kompleksista kokonaisuutta voidaan kuvata talousteorian mukaisella kysyntä-tarjonta-kehikolla, jonka avulla voimme selittää asuntomarkkinoiden perustoimintaa