Lost Boys – suojaako koulu syrjäytymiseltä?

Klikkaa kuvaa niin se avautuu suuremmaksi, ja pääset myös tallentamaan kuvan itsellesi.

Voiko koulu suojata syrjäytymiseltä?

Ilman toisen asteen koulutusta jäämisellä on monenlaisia negatiivisia vaikutuksia elämässä pärjäämisen kanssa. Syrjäytymiskehitys alkaa usein jo nuoruusvuosina, ja esimerkiksi rikoksiin syyllistymisen todennäköisyys kasvaa merkittävästi teini-iässä.

Kun verrataan juuri ja juuri ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääviä nuoria sellaisiin nuoriin, jotka tulevat hädin tuskin valituksi koulutukseen, voidaan arvioida sitä, miten koulu vaikuttaa nuoriin.

Toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle jääminen peruskoulun jälkeen lisää poikien syrjäytymisriskiä sekä todennäköisyyttä syyllistyä rikollisuuteen nuoruusiässä. Pelkän peruskoulun varaan jääminen heikentää myös heidän todennäköisyyttään suorittaa mitään toisen asteen tutkintoa 20-vuotiaaksi mennessä. Tyttöjen kohdalla samaa vaikutusta ei ole havaittavissa.

Toisen asteen koulutukseen pääsy vähensi eniten omaisuus- ja liikennerikoksia, kun taas väkivaltarikoksiin sillä ei ollut vaikutusta.

Vaikutus rikollisuuteen on merkittävä etenkin tarkasteltaessa ensimmäistä viittä vuotta opiskelupaikan saamisesta.

Ehkäiseekö koulutus syrjäytymisriskiä?

Toisen asteen koulutuksella on vaikutusta nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn

Ilman koulutuspaikkaa jääminen heikentää nuorten miesten todennäköisyyttä suorittaa mitään toisen asteen tutkintoa 20-vuotiaaksi mennessä ja lisää samalla todennäköisyyttä, että he tulevat tuomituksi käräjäoikeudessa.

Hyödyllistä sanastoa

Kausaalivaikutus

Taloustieteellisen tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa kausaalivaikutuksesta eli syy-seuraussuhteesta sen sijaan että tyydyttäisiin vain kuvailemaan asioiden välisiä yhteyksiä (korrelaatioita). Esimerkiksi tutkimuksessa voidaan pyrkiä selvittämään sitä, johtuuko rikosten suuri määrä matalasti koulutettujen joukossa siitä, että heikko koulutustaso lisää todennäköisyyttä tehdä rikoksia vai pelkästään siitä, että rikollisuuden ja koulunkäyntiongelmien taustalla on vain muita yhteisiä tekijöitä. Vastaus tähän kysymykseen vaikuttaa merkittävästi siihen, mitä ovat tehokkaimpia politiikkakeinoja rikollisuuden torjumiseen. Syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen onkin olennaista erityisesti politiikkatoimien suunnittelun tueksi.

Tuomas Pekkarinen

Tuomas Pekkarinen

Kirjoittaja on työmarkkinoihin ja koulutukseen erikoistunut tutkimusprofessori ja tutkimusohjaaja VATT:issa.

Hanna Virtanen

Hanna Virtanen

Kirjoittaja on koulutuksen taloustieteeseen erikoistunut tutkimuspäällikkö Etlassa.

Lähteet

Huttunen, Kristiina – Pekkarinen, Tuomas – Uusitalo, Roope & Virtanen, Hanna: Lost Boys: Access to Secondary Education and Crime

Jaa blogikirjoitus

Muut tämän teeman blogikirjoitukset

Kannattaako eliittiyliopistossa opiskelu rahallisesti?

Vaikeita valintoja Toisen asteen koulutuksen viimeinen vuosi on monella tapaa erityistä aikaa nuoren elämässä. Opintojen maaliin saattamisen ohella monet käyvät ankaraa pohdintaa siitä, mihin korkeakoulujen yhteishaussa kannattaisi hakea. Valinta ei usein